معرفی و بررسی بازی های فكری ( Board Games ) ایرانی و خارجی وبلاگی برای دورهمی بردگیمی معرفی بازیها بررسی بازیها ساخت بازیها دانلود فایل های ساخت معرفی مكان های فروش معرفی مكان های بازی اخبار بردگیم و گزارش همایش ها و خیلی موارد دیگه درباره بردگیم پس این شما و این وبلاگ: بردگیم پرشین http://boardgamepersian.mihanblog.com 2020-09-27T01:27:08+01:00 text/html 2017-07-29T08:56:26+01:00 boardgamepersian.mihanblog.com مرتضی آشوری ویدیو آموزش فارسی بازی آیل او اسکای ( Isle of Skye ) http://boardgamepersian.mihanblog.com/post/110 <div><br></div><div><br></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>راهنمای قوانین و آموزش فارسی&nbsp;بازی آیل او اسکای ( Isle of Skye )</b></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div>[http://www.aparat.com/v/rKN17]</div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-large;">بزودی آموزش بازیهای بیشتر ....</span></div> text/html 2017-07-23T03:38:47+01:00 boardgamepersian.mihanblog.com مرتضی آشوری ویدیو آموزش فارسی بازی اگریکولا خانوادگی ( Agricola Family ) http://boardgamepersian.mihanblog.com/post/109 <div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>راهنمای قوانین و آموزش فارسی بازی اگریکولا خانوادگی ( Agricola Family )</b></font><div><br></div><div><br></div></div><div>[http://www.aparat.com/v/YBpT5]</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="5" face="Mihan-Iransans" color="#000099">بزودی آموزش بازیهای بیشتر ....</font></div> text/html 2017-05-10T11:07:32+01:00 boardgamepersian.mihanblog.com مرتضی آشوری فروش بخشی از پارت های جدید وارداتی http://boardgamepersian.mihanblog.com/post/108 <div><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-large;"><br></b></div><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-large;">فروش بخشی از پارت های جدید وارداتی</b><div><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">فروش پارت های بعدی بزودی اعلام میشود...</b></div><div><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/2rge_1.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/2wil_2.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;"><br></b></div><div><b style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">لیست جدیدی از بازیهای وارداتی آماده فروش شد.</b></div><div><b style="color: rgb(51, 0, 51); font-family: Mihan-Iransans; font-size: medium;">بزودی لیست و عناوین بیشتری برای فروش عرضه خواهد شد‏‏‏‏‏‏‏.</b></div><div><font color="#330033" face="Mihan-Iransans" size="3"><b>برای اطلاع از لیست های وارداتی بعدی و اطلاعات کامل بازیها و فایلهای راهنمای فارسی به کانال "&nbsp;</b></font><a href="https://t.me/baziplanet" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#ff0000"><b>سیاره بازی</b></font></a><font color="#330033" face="Mihan-Iransans" size="3"><b>&nbsp;" بپیوندید.</b></font></div><div><font color="#330033" face="Mihan-Iransans" size="3"><b><br></b></font></div><div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برای خرید و ثبت سفارش به سایت&nbsp;</b></font><a href="http://www.baziplanet.com" target="" title=""><font size="4" face="Mihan-Iransans"><b>" سیاره بازی Baziplanet.com "</b></font></a><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;مراجعه نمایید.</b></font></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تلفن تماس برای دریافت اطلاعات بیشتر و همکاری های فروشگاهی و کافه ای:</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="4"><b>0912-248-39-49</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="4"><b>مرتضی آشوری</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">امكان ارسال بازیها به تمام نقاط ایران وجود داره و بعد از پرداخت مبلغ بازی، در سریع ترین زمان ممكن برای شما ارسال خواهد شد.</b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></b></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">لیست فروش بازیها، قیمت و توضیحات در ادامه مطلب:</b></span></p></div></div> text/html 2017-04-26T11:09:13+01:00 boardgamepersian.mihanblog.com مرتضی آشوری معرفی و آشنایی با بازی دهكده Village http://boardgamepersian.mihanblog.com/post/107 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000"><b>معرفی و آشنایی با بازی دهكده Village</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://cf.geekdo-images.com/images/pic2760568_md.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 6.25pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><font color="#990000"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span lang="FA">بازی دهكده (</span><span dir="LTR">village</span><span dir="RTL"></span><span lang="FA"><span dir="RTL"></span>) یک بازی استراتژیک نیمه سنگین است که در آن با یک زندگی روستایی با نشاط و سخت آشنا می شوید. شرایط زندگی در این دهكده به صورتیست که به اهالی اش </span><span lang="FA">اجازه می دهد تا آنگونه که می خواهند بزرگ شوند و به خواسته هایشان برسند. یک روستایی می خواهد راهب شود، دیگری شاید احساس جاه طلبی می کند و در تلاش است تا کد</span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span> </span></b></font><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خدا شود. سومی در دلش رویای دیگری دارد. او در سرزمین های دور به دنبال سرنوشت خودش می رود. حتی شاید کسی پیدا شود که قصد دارد شغل جدیدی برای خود دست و پا کند.</b></font><font face="B Nazanin" style="font-size: 11pt;"><o:p></o:p></font></span></font></p><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 6.25pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="color: rgb(22, 22, 22);"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></span></p><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>نویسنده مطلب: &nbsp;آقای محمد جواد ربیع نژاد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><p dir="RTL" style="margin: 0in 0in 6.25pt; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="FA" style="color: rgb(22, 22, 22);"></span></p><div><font face="Mihan-Iransans" size="6" color="#ff0000"><b>بقیه در ادامه مطلب....</b></font></div></div> text/html 2017-03-08T10:32:48+01:00 boardgamepersian.mihanblog.com مرتضی آشوری افتتاح بزرگترین سایت فروش بازیهای فکری (Board Games ) در ایران http://boardgamepersian.mihanblog.com/post/105 <div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000"><b>افتتاح بزرگترین سایت فروش بازیهای فکری (Board Games ) در ایران</b></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><a href="http://www.baziplanet.com" target="" title=""><div></div></a></div><div><a href="http://www.baziplanet.com" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ysyd_banner--1.jpg" alt=""></a></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><br></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بالاخره سایت فروشگاهی بردگیم و بازیهای فکری هم بالا اومد و آماده شد تا علاقه مندان بتوانند براحتی دسترسی مستقیم به خرید بازیها رو داشته باشند.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>این سایت یه همکاری مشترک بین بنده و شرکت سرزمین ذهن زیبا به مدیریت مهندس فتوت هست و تمام تلاشمون عرضه مستقیم بازیها از اروپا و نمایندگی های رسمی به دست مصرف کنندگان هست.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>محصولات ناموجود به محض رسیدن پارت های وارداتی موجود خواهند شد و بازیهای بیشتری در سال جدید اضافه خواهند شد.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برنامه های زیادی برای توسعه و گسترش و آموزش بازیها داریم که انشاالله در سال جدید استارت پرقدرتی خواهیم زد.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>البته برای محقق شدن این موضوع روی کمک تمامی علاقه مندان و دوستان حساب ویژه ای باز کرده ایم.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>پیشاپیش از حمایت و پشتیبانی همگی شما سپاسگذاریم.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>بیش از 200 بازی فکری برای تمام سنین و سلایق.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>نمایندگی رسمی بزرگترین شرکت های تولید کننده بردگیم دنیا</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>ارسال رایگان به سراسر ایران برای خریدهای بالای 150 هزار تومان</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>تخفیفات ویژه و بسته های ویژه برای بازیهای فروشگاه در تمام طول سال</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>جشنواره های متنوع با تخفیفات خاص</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><a href="http://www.baziplanet.com" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/x7sc_banner3-1.jpg" alt=""></a></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برای مشاهده محصولات فروشگاه و خرید به سایت زیر مراجعه کنید:</b></font></div><div><br></div></div></div><div><br></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: x-large;"><a href="http://www.baziplanet.com" target="" title=""><font color="#cc0000">WWW.BAZIPLANET.COM</font></a></b></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#3366ff"><b>کانال تلگرام:</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#3366ff"><b><br></b></font></div><div><a href="https://t.me/baziplanet" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3m3f_t_logo.png" alt=""></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-02-22T05:08:37+01:00 boardgamepersian.mihanblog.com مرتضی آشوری فروش پارت جدید بردگیم های وادراتی http://boardgamepersian.mihanblog.com/post/103 <div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="5"><b>فروش پارت جدید بردگیم های وارداتی...</b></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff"><b>فروش پارت های بعدی بزودی اعلام میشود...</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="3"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/du7_photo_2017-02-22_12-11-21.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="3"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/uq2l_photo_2017-02-22_12-11-28.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="3"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#330033"><b>لیست جدیدی از بازیهای وارداتی آماده فروش شد.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#330033"><b>لیست و عناوین بیشتری برای فروش عرضه خواهد شد‏‏‏‏‏‏‏، منتظر خبرهای بیشتری تا آخر سال باشید.</b></font></div><div><div><font color="#ff0000" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برای اطلاع از موجودی و ثبت سفارش خودتون در تلگرام پیغام بدید و یا تماس بگیرید.</b></font></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تلفن تماس برای دریافت موجودی، شرایط ارسال و خرید نهایی:</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="4"><b>0912-248-39-49</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="4"><b>مرتضی آشوری</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="4"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span lang="FA"><b>&nbsp;</b></span><b>امكان ارسال بازیها به تمام نقاط ایران وجود داره و بعد از پرداخت مبلغ بازی، در سریع ترین زمان ممكن برای شما ارسال خواهد شد.</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="3"><b>ارسال در تهران توسط پیك و در شهرستان ها با پست و تیپاکس خواهد بود.</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="3"><b>هزینه ارسال به عهده خریدار هست.</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="color: rgb(51, 51, 255); font-family: Mihan-Iransans; font-size: large;">لیست فروش بازیها، قیمت و توضیحات در ادامه مطلب:</b></p></div></div> text/html 2017-01-11T12:55:40+01:00 boardgamepersian.mihanblog.com مرتضی آشوری معرفی و آشنایی با بازی داستانهای روح Ghost Stories http://boardgamepersian.mihanblog.com/post/102 <div><br></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000"><b>معرفی و آشنایی با بازی "&nbsp;داستانهای روح Ghost Stories&nbsp;"</b></font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://cf.geekdo-images.com/images/pic1790243_md.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b>مقدمه:<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b>در شمال که بودند، می دانستند که وقتی تابستان فرا می رسد پرندگان مهاجر به آنجا کوچ می کنند و آفتاب در تیغ آسمان شروع به خودنمایی می کند. اینجا ولی در جنوبی ترین نقطه آن سرزمین، تنها نشانه نزدیک شدن فصل گرما، حمله های بی امان دریا به صخره های ساحلی بود. <o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b>از آخرین باری که چهار راهب برای کسب تعلیمات پیشرفته به معبد بزرگ رفته بودند، سال ها می گذشت. اکنون آن ها در راه بازگشت به سمت زادگاهشان در فلات خوش آب و هوای جنوبی هستند. اما در مسیرشان، جایی نزدیک به یک روستای محلی، متوجه بروز اتفاقات عجیبی شدند. بعضی از درختان زرد و خشک شده بودند. شمع زندگی در زمین روستا رو به خاموشی بود. انگار در جان روستا ناله مرگ، سودا می کرد.<o:p></o:p></b></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b><span lang="FA">در افسانه ها آمده بود که سال ها قبل، راهبان معابد توانسته بود که ووفنگ، یکی از شرورترین انسان های آن منطقه را که قصد نابودی آن سرزمین را داشت، به جهنم بفرستند. او قبل از مرگش سوگند خورده بود که انتقامش را خواهد گرفت. اما آیا این افسانه حقیقت دارد؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA">آیا این نشانه ها خبر از خطری قریب الوقوع دارند؟</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA">شاید امشب!</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA">وقت بسیار تنگ است.</span><span dir="LTR"><o:p></o:p></span></b></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></b></font><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;یکی از راهبان گفت: عجله کنید دوستان من، اولین هدف ووفنگ، همین روستا است.</b></font><font face="B Nazanin"><o:p></o:p></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:justify;direction:rtl;unicode-bidi: embed"><span lang="FA" style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA"><br></span></p></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>نویسنده مطلب: &nbsp;آقای محمد جواد ربیع نژاد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="6" color="#ff0000"><b>بقیه در ادامه مطلب....</b></font></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2017-01-03T11:25:13+01:00 boardgamepersian.mihanblog.com مرتضی آشوری بخش دوم پارت پنجم آماده فروش شد... http://boardgamepersian.mihanblog.com/post/101 <div><br></div><div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/931w_photo_2017-01-03_18-25-33.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بدلیل واردات كاملا قانونی و مشكلات بوجود آمده، زمان ترخیص بازیها طولانی شد ولی خوشبختانه ترخیص، و به مرحله فروش رسید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هم اكنون میتونید پیگیر سفارشات رزرو شده ی خودتون باشید و یا سفارشات جدید ثبت كنید.</b></font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/pvyp_photo_2017-01-03_18-25-26.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>نكته مهم:</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">قیمتی مختصر ( زیر 10 درصد ) به قیمتهای اولیه اضافه شده اند كه در این زمینه در ابتدا اطلاع رسانی شده بود.بنابراین قیمت های قبل اصلاح و قیمت های جدید ثبت شدند.</b></div></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/h5nu_photo_2017-01-03_18-25-30.jpg" alt=""></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></b></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برای پیگیری سفارشات و یا ثبت خرید جدید با شماره&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><b>09122483949</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><b>مرتضی آشوری</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تماس حاصل فرمایید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>لینك اصلی پست فروش به همراه قیمت ها و توضیحات</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><a href="http://boardgamepersian.mihanblog.com/post/93" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#ff0000">كلیك كنید</font></a></div></div></div> text/html 2017-01-01T10:43:26+01:00 boardgamepersian.mihanblog.com مرتضی آشوری افتتاح كافه ی برد گیمی جدید http://boardgamepersian.mihanblog.com/post/100 <h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/ahjn_photo_2017-01-01_17-04-29.jpg" alt=""></h1><div><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></div><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خوشبختانه کافه ی بردگیمی جدیدی در ایران و شهر شیراز افتتاح شد.</font></span></h1><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></h1><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="4" color="#ff6600">"کافه آلتو Alto cafe "</font></span></h1><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></h1><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">در تاریخ 95/08/20 افتتاح شد.</font></span></h1><div><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/blje_photo_2017-01-01_17-04-24.jpg" alt=""></div><div><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></div><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></span></h1><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">فضایی برای ساعت ها لذت بردن و دور هم بودن با کلی بازیهای متنوع و هیجان انگیز و کتاب های جذاب در کنار غذاها و نوشیدنی های خوشمزه!</font></span></h1><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></h1><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">آدرس:</font></span></h1><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">شیراز- میدان معلم- ابتدای همت جنوبی - حدفاصل کوچه 2 و 4</font></span></h1><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">تلفن جهت رزرو:</font></span></h1><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">07136317245</font></span></h1><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">09301938685</font></span></h1><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><br></h1><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">خیلی خوبه که بازم یه کافه ی بردگیم جدید در ایران افتتاح شد و باز هم در شیراز!!</font></span></h1><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">امیدوارم علاقه مندان در شهرهای دیگه هم دست به کار بشند و استارت کافه بردگیمی رو در شهر خودشون بزنند!</font></span></h1><h1 style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-stretch: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="2">با آرزوی موفقیت برای بچه های کافه آلتو</font></span></h1><div><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" size="3"><br></font></span></div><div><span style="line-height: 18px;"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="3"><b>برای دیدن عكس های بیشتر از كافه به ادامه مطلب رجوع كنید.</b></font></span></div><div><br></div> text/html 2016-12-29T03:12:41+01:00 boardgamepersian.mihanblog.com مرتضی آشوری فروش بازی " سیطره كتان " نسخه ایرانی بازی معروف كاتان http://boardgamepersian.mihanblog.com/post/99 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000"><b>فروش بازی " سیطره كتان " ، نسخه ایرانی بازی معروف كاتان شروع شد...</b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/pv8w_photo_2016-12-29_14-31-00.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff6600"><b>فروش نسخه ی ایرانی و جدید یكی از محبوب ترین و پرفروش ترین بازیهای دنیا</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff6600"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff6600"><b>راهنمای فارسی و پشتیبانی كامل و قوی</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff6600"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff6600"><b>با قیمتی استثنایی و كیفیتی بالاتر به نسبت نسخه منتشر شده ی قبلی و كلی مسابقه و جایزه كه در آینده اعلام خواهد شد.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یك بازی فكری و استراتژیكی عالی برای همه نوع سلیقه و سن</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مناسب برای 2 الی 4 بازیكن</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>زمان بازی حدود 60 الی 90 دقیقه</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>حدود 1 سال و نیم پیش درباره ی بازی سیطره كتان و نسخه اولیه چاپ شده ی اون مطلبی نوشتم كه میتونید از لینك زیر مشاهده كنید:</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><a href="http://boardgamepersian.mihanblog.com/post/22" target="" title=""><font size="4" color="#ff0000">بررسی و راهنمای بازی ایرانی سیطره كتان</font></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#6633ff"><b>برای ثبت سفارش خودتون در تلگرام پیغام بدید و یا تماس بگیرید.</b></font></div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"></span></p><div><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تلفن تماس برای شرایط ارسال و خرید نهایی:</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="4"><b>0912-248-39-49</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="4"><b>مرتضی آشوری</b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="4"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="4"><b><br></b></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom: 0.0001pt; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/sc72_photo_2016-12-29_14-30-56.jpg" alt=""></span></p></div></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#3333ff"><b>برای مشاهده قیمت و اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب مراجعه كنید...</b></font></div> text/html 2016-12-27T06:20:25+01:00 boardgamepersian.mihanblog.com مرتضی آشوری فروش پارت پنجم آغاز شد... http://boardgamepersian.mihanblog.com/post/98 <div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#ff0000"><b>فروش پارت پنجم آغاز شد...</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/8ad2_photo_2016-12-27_14-48-31.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بدلیل واردات كاملا قانونی و مشكلات بوجود آمده، زمان ترخیص بازیها طولانی شد ولی خوشبختانه ترخیص، و به مرحله فروش رسید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>هم اكنون میتونید پیگیر سفارشات رزرو شده ی خودتون باشید و یا سفارشات جدید ثبت كنید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff0000"><b>دو نكته مهم:</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>1. برخی از بازیهای باقی مانده ی پارت، در هفته ی آینده عرضه میشوند.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>2. قیمتی مختصر ( زیر 10 درصد ) به قیمتهای اولیه اضافه شده اند كه در این زمینه در ابتدا اطلاع رسانی شده بود.بنابراین قیمت های قبل اصلاح و قیمت های جدید ثبت شدند.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برای پیگیری سفارشات و یا ثبت خرید جدید با شماره&nbsp;</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><b>09122483949</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff6600"><b>مرتضی آشوری</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تماس حاصل فرمایید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>لینك اصلی پست فروش به همراه قیمت ها و توضیحات</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><a href="http://boardgamepersian.mihanblog.com/post/93" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#ff0000">كلیك كنید</font></a></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div> text/html 2016-12-14T11:49:31+01:00 boardgamepersian.mihanblog.com مرتضی آشوری دانلود رایگان فایل های ساخت بازی الحمرا Alhambra http://boardgamepersian.mihanblog.com/post/97 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/f43r_printandplay.jpg" alt=""> <div><br></div><div><br></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#000099"><b>" پرینت كن بازی كن "</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000"><b>دانلود رایگان فایل های ساخت بازی "&nbsp;الحمرا Alhambra "</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://cf.geekdo-images.com/images/pic1502118_md.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">در این پست فایل های بازی&nbsp;</b><font size="4" color="#ff6600"><a href="https://boardgamegeek.com/boardgame/6249/alhambra" target="" title="">الحمرا</a><b style="font-family: Mihan-Iransans;">&nbsp;</b></font><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">رو برای دانلود قرار میدم.</b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">بازی الحمرا یه بازی خانوادگی و استراتژی محصول سال 2003 هست و در دسته بازیهای نیمه سبك از لحاظ پیچیدگی قرار میگیره.</b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">این بازی یكی از محبوبترین بازیها در سبك تایل گذاری بحساب میاد و تعداد زیادی اكسپنشن و نسخه های متفاوت ازش تولید شد.</b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">بازی برای 2 الی 6 بازیكن طراحی شده و بازیكنان باید تایل های ساختمانهای مختلف رو از بازار اصلی بخرند و در قصر خودشون قرار بدهند، و سعی كنند قصر خودشون رو بزرگتر و بزرگتر كنند و با ساختن ساختمان های متفاوت امتیاز بیشتری كسب كنند.</b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></b></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://cf.geekdo-images.com/images/pic62697_md.jpg" alt=""></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;"><br></b></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">بازی در 3 دور انجام میشه و در هر دور امتیاز شماری صورت میگیره و در انتها بازیكنی كه بیشترین امتیاز رو كسب كرده باشه برنده بازیه.</b></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><b style="font-family: Mihan-Iransans; font-size: small;">برای ساخت بازی فایل های PDF رو دانلود كرده و پرینت بگیرید.</b></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>1.صفحه بازار رو با كاغذ ضخیم تری پرینت كنید و بعد پرینت لمینیت كنید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>سایز A4 یا كمی كوچكتر</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>2. پول های بازی رو هم بهتره برای خراب نشدن در طولانی مدت، لمینیت كنید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از هر صفحه ی كارت های پول 3 بار پرینت بگیرید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>سایز A4</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>و برای پشت كارت های پول میتونید از 2 طرح قرار داده شده یكی رو به دلخواه خودتون انتخاب كنید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>3. از برگه ی به اسم&nbsp;Reserve Boards در سایز A4 به تعداد 3 عدد پرینت میكنید كه جمعا 6 عدد صفحه ی رزرو میشه و برای هر بازیكن 1 عدد.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>4. از صفحه ی كارت های امتیاز شماری هم 1 برگه پرینت كنید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>5. و در پایان از صفحاتی كه تایل های بازی هست از هر كدام 1 عدد پرینت كنید ولی برای اینكه لذت بازی بیشتر بشه حتما بر روی صفحه ی ضخیمی پرینت كنید و یا لمینیت كنید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برای راهنمایی بیشتر، بهتر و همچنین سوالات خودتون درباره این بازی میتونید تماس بگیرید و یا در تلگرام پیغام بدید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>09122483949</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مرتضی آشوری</b></font></div><div><br><div><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="4"><b>دانلود فایل های ساخت بازی در ادامه مطلب...</b></font></div></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2016-12-06T12:10:39+01:00 boardgamepersian.mihanblog.com مرتضی آشوری معرفی و آشنایی با بازی افسانه های اندور Legends of Andor http://boardgamepersian.mihanblog.com/post/96 <div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000"><b>معرفی و آشنایی با بازی " افسانه های اندور Legends of Andor "</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://cf.geekdo-images.com/images/pic2606106_md.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b>مقدمه:</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b><br></b></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b>هنگامی که اولین پرتوهای گرم آفتاب بر پیکر سرد زمین می تابد تا جان تازه ای به او بدهد و هنگامی که نسیم صبح گاهی از جنگل های انبوه می گذرد و به اراضی پهناور سرزمین پادشاهی می رسد تا طراوت را برای آن به ارمغان بیاورد!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b>هنگامی که کشاورزان برای شروع یک روز کاری دیگر شاد و سر حال به میدان شهر آمده و به همدیگر سلام می کنند و هنگامی که پرندگان نغمه های دل انگیزشان را سر می دهند تا نوید یک روز آرام و پر نشاط را به همگان بدهند، آن سوی سرزمین های پادشاهی، وارکور، جادوگر سیاه، باردیگر بر بلندای برج سرد سنگی اش ایستاده است و به صدای چکاچک شمشیرهای اسکرال ها که در حال مشق نبرد هستند، گوش می کند و با مشتی گره کرده به آن سوی مرزها خیره شده است. او با چشمانی پر غضب، تنها به یک چیز می اندیشد، نابودی بی قید و شرط و تمام و کمال اندور!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b>از زمانی که او توانسته بود این موجودات عجیب الخلقه را به بردگی خود در آورد هر روز انگیزه اش برای تصرف سرزمین های پهناور و سرسبز شمالی بیشتر می شود. او حتی توانسته است تارُک، اژدهای خفته در اعماق زمین را برای نابودی آندور بیدار کند!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b>از زمانی که قهرمانان او را از سرزمین خود به کوهستان سرد و سنگی جنوبی تبعید کرده اند، آرامش به صورت نسبی به آندور بازگشته است. اما اکنون که سال ها از آن ماجرا می گذرد، ترس ها و دلهره هایی که از وارکور در دل های مردم به جا مانده است، بیشتر تبدیل به افسانه هایی شده اند که بزرگترها برای کودکانشان تعریف می کنند تا آن ها را بترسانند. حتی تصور اینکه جادوگر سیاه بتواند از صخره های بلند و خارای کوهستان های سرد و نمور جنوبی و از دره های صعب العبور مرزی عبور کند هم برایشان غیر ممکن بود، چه برسد به اینکه حتی بتواند لشکری تدارک ببیند و دوباره هرج و مرج را روانه سرزمینشان بکند.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b>اما شایعات چیز دیگری می گفتند...!!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#990000"><b>شاه براندور پیر، بیمار است. شاهزاده ثورالد قهرمانان را از سراسر اندور فراخوانده است. پس، تیرهای خود را در چله بگذارید، تبرزین های خود را بردارید، شمشیرها را از نیام بیرون بکشید و طلسم های خود را به یاد آورید تا از سرزمین خود در برابر اهریمن سیاه محافظت کنید!!</b></font></div></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="4"><b>نویسنده مطلب: &nbsp;آقای محمد جواد ربیع نژاد</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="6" color="#ff0000"><b>بقیه در ادامه مطلب....</b></font></div></div> text/html 2016-11-29T04:53:30+01:00 boardgamepersian.mihanblog.com مرتضی آشوری دانلود رایگان فایل های ساخت بازی سون واندرز دوئل 7Wonders Duel http://boardgamepersian.mihanblog.com/post/95 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/f43r_printandplay.jpg" alt=""> <div><br></div><div><br></div><div><div><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#000099"><b>" پرینت كن بازی كن "</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000"><b>دانلود رایگان فایل های ساخت بازی "&nbsp;سون واندرز دوئل 7Wonders Duel&nbsp;"</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://cf.geekdo-images.com/images/pic2576399_md.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در این پست فایل های دانلود یه بازی جذاب و رنك بالای دنیا رو براتون قرار میدم.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بازی كارتی و جذاب "&nbsp;</b></font><a href="https://boardgamegeek.com/boardgame/173346/7-wonders-duel" target="" title=""><font color="#ff6600" face="Mihan-Iransans" size="2"><b>سون واندرز دوئل 7Wonders Duel</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;" كه در واقع نسخه 2 نفره ی بازی&nbsp;معروف&nbsp;و&nbsp;محبوب "&nbsp;</b></font><a href="https://boardgamegeek.com/boardgame/68448/7-wonders" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" size="2" color="#ff6600"><b>عجایب هفتگانه 7Wonders</b></font></a><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;" هست.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بعد از موفقیت بازی عجایب هفتگانه كه در سال 2010 و توسط طراح معروف اسپانیایی آقای انتواین باوزا طراحی شده بود، همیشه ایراداتی به حالت 2 نفره ی بازی گرفته میشد، بالانس نبودن این حالت كه كاملا لذت اصلی بازی در حالات 4 نفر به بالا رو از بین برده بود.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>سرانجام اعتراضات! و علاقه مندی و محبوبیت بازی باعث شد كه آقای باوزا با همكاری آقای برنو كاتالا نسخه ویژه 2 نفره بازی رو طراحی كنند و در سال 2015 روانه بازار شد.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://cf.geekdo-images.com/images/pic2704957_md.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>استقبال خیلی گسترده و منحصربفردی از این بازی شد و به سرعت رنك و ریت بالایی در سایت های مختلف بدست آورد و نقدهای خیلی مثبت و عالی ای دریافت كرد.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در این بازی به مانند برادر بزرگتر خودش، بازیكنان باید تمدن های مختلفی رو پایه گذاری كنند و از كارت های موجود در بازی بهترین ها رو انتخاب و به شهر خودشون اضافه كنند.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>روند گیم پلی بازی، بسیار سریع و جذاب هست و كاملا استراتژیك و خلاقانه.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بازی در 3 عصر یا تمدن مختلف با كارتهای متفاوت انجام میشه.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>چند روش پیروزی در بازی تعریف شده كه بازیكنان با در نظر گرفتن اونها با هم رقابت میكنند.</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برای ساخت بازی فایل های PDF رو دانلود كرده و پرینت بگیرید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>كارت های بازی كه كاملا مشخص هست و بصورت پشت و رو چاپ كنید، صفحه اصلی بازی رو میتونید روی مقوا بچسبونید و همچنین توكن های مختلف و سكه های بازی رو هم میتونید روی كاغذ ضخیم تری چاپ كنید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یك توكن یا مهره جنگ هم در بازی هست كه میشه بر روی چوب یا پلاستیك چسباند و یا با اجناس دیگه جایگزینش كرد.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>تعدادی برگه امتیاز شماری هم هست كه میتونید پرینت سیاه و سفید بگیرید و به هر تعدادی كه خواستید كپی كنید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>دفترچه راهنمای انگلیسی بازی هم در فایل دانلود قرار داره.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برای راهنمایی بیشتر، بهتر و همچنین سوالات خودتون درباره این بازی میتونید تماس بگیرید و یا در تلگرام پیغام بدید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>09122483949</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>مرتضی آشوری</b></font></div><div><br><div><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="4"><b>دانلود فایل های ساخت بازی در ادامه مطلب...</b></font></div></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div> text/html 2016-11-24T06:04:57+01:00 boardgamepersian.mihanblog.com مرتضی آشوری دانلود رایگان فایل های ساخت بازی دد او وینتر Dead of Winter http://boardgamepersian.mihanblog.com/post/94 <div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/f43r_printandplay.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="5" color="#000099"><b>" پرینت كن بازی كن "</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><font face="Mihan-Iransans" size="3" color="#ff0000"><b>دانلود رایگان فایل های ساخت بازی " دِد او وینتر Dead of Winter "</b></font><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://cf.geekdo-images.com/images/pic3016500_md.jpg" alt=""></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خب اینبار یه سورپرایز بزرگ دارم برای خوانندگان عزیز و محترم وبلاگ</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>همیشه كه نمیشه بازیهای راحت و ساده گذاشت برای دانلود و ساخت!!!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یك بارم بریم سراغ یك بازی خیلی عالی و قوی و معروف كه هم بازیش سخته و هم ساختنش!!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>ولی خب باید بگم واقعا ارزش ساخت داره و كسی كه اینكارو انجام بده قطعا در حین بازی متوجه میشه كه كاری كه انجام داده چقدر با ارزش بوده و تجربه و لذت منحصر بفردی براش خواهد بود.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>بازی&nbsp;</b></font><a href="https://boardgamegeek.com/boardgame/150376/dead-winter-crossroads-game" target="" title=""><font face="Mihan-Iransans" color="#ff6600" size="2"><b>Dead of Winter: A Crossroads Game</b></font></a>&nbsp;<font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>&nbsp;محصول سال 2014 هست كه در دسته بازیهای تماتیك و همكاری مشترك قرار میگیره و مناسب 2 الی 5 بازیكن هست.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در این بازی كه حكایت دنیای آخرالزمانی هست، بازیكنان در نقش بازمانده هایی هستند كه باید در مقابله با زامبی های آدمخوار مقاومت كنند و همچنین در مصاف با عوامل طبیعی همچون سرما و آذوقه و غیره.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>در واقع بازیكنان با همكاری همدیگه و با كمك به هم باید به پیروزی برسند و در غیر اینصورت بازنده خواهند بود.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>از نكات خیلی جذاب بازی، وجود یك خائن در بین بازیكنان هست كه سعی در جلوه دادن خودش به عنوان دوست هست ولی در واقع بدنبال خنجر زدن از پشت به بازیكنانه!!!</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>وجود این نقش خائن در بازی باعث جذابیت های دوچندان بازی میشه و لذت بازی كردن دِد او وینتر رو چندین برابر میكنه.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>برای ساخت این بازی باید تمام كارتها و صفحات بازی و توكن ها و كركتر ها رو پرینت بگیرید.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>اینكه با چه كیفیتی و با چه جنسی اینكارو انجام بدید به خودتون بستگی داره ولی قطعا هر چقدر با كیفیت باشه باعث موندگاری بیشتر و جذابیت بیشتری خواهد بود.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>كركتر های بازی و زامبی هارو میتونید بعد از پرینت رو مقوا بچسوبیند و بُرش بزنید تا بشه بصورت ایستاده استفاده بشند.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>خوشبختانه راهنمای این بازی بتازگی توسط دوست خوبم آقای <font color="#ff6600">سعید طالبی</font> ترجمه شده و مشكلی از این بابت نخواهید داشت.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>البته كارت های crossroads بازی نوشته های زیادی دارند كه در دست ترجمه هست و هنوز آماده نشده.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>به محض تكمیل شدن برای دانلود قرار میدم.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>یه تشكر ویژه هم میكنم از آقای <font color="#ff6600">محمد صالح</font> عزیز كه همیشه یار و همراه وبلاگ بوده و در پشت صحنه فعالیت پُر رنگی داره.</b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div><font face="Mihan-Iransans" color="#ff0000" size="4"><b>دانلود فایل های بازی و راهنمای فارسی در ادامه مطلب...</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>